Little_img
 Захирлын мэндчилгээ
...Иймээс ч манай
компаний онцлог нь
тухайн ажиллаж буй
талбар, орчны
геологийн түүхэн хөгжил, хөдөлгөөнийг
өөрсдийн зүгээс тусгайлан судалж
үзсэнээр захиалагчийн төлөөлөгчтэй
харилцан зөвшилцөж хийх гэж буй
геофизикийн ажлын арга,аргачлал,
цаашдын судалгааны чиглэл,
дэс дараалалыг тодорхойлж, хэр
хэмжээг гаргаснаар үйлдсэн
хээрийн хэмжилт,боловсруулалтыг
өдөр бүр эцэслэн дараа,дараагийн
судалгаа,эрэл-хайгуулд хамтдаа
санаагаа чилээн ажилласаар байна...
Дэлгэрэнгүй...
Түүх
No data to display
Захирлын мэндчилгээ

СУДАЛГААНД өртөх нутаг дэвсгэр нь өөрийн туулж ирсэн тектоник ба геологийн хөгжлийн түүхээ  илэрхийлсэн хурдас-чулуулаг, холбоотойгоор үүссэн ашигт малтмал, энэ бүгдийг судлах – эрэх – хайх арга зам, аргачлалыг дор бүрнээ агуулан шинжээч бидний тайлж уншихаас бүрнээ хамааран оршиж байдаг.